Feragat


Bu Web Sitesi Balterio hakkında genel bilgi sağlamak amacını taşımaktadır. Balterio’nun sunulan bilgilerin güncel ve hatasız olması için her türlü çabayı göstermekte olmasına rağmen, tüm bilgilerin yeterli, hatasız ya da tam olacağını garanti etmemektedir.

Bu Web Sitesinde yer alan bilgiler ve/veya görüntülerin fikri mülkiyet hakkı sadece Balterio’ya aittir. Bu Web Sitesinde görüntülenen herhangi bir görüntü ve/veya bilginin herhangi bir kullanımı Balterio’nun ön onayına tabidir.

Hiç bir koşulda, Balterio bu Web Sitesinde yeralan bilginin kullanımı ya da belirli bir bilginin eksikliğinin herhangi bir sonucundan sorumlu tutulamaz.

Bu Web Sitesinde yer alan hiçbir şey ürünleri ya da hizmetleri satma ya da satın alma ya da genel olarak bir sözleşmeyi imzalamak için bir teklif olarak değerlendirilemez.